Przejdź do treści strony
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Kórnica ul. Główna 2
47-300 Krapkowice


 

Kontakt:
tel.: 77 467 31 08        tel.kom:793 861 255
e-mail:

strona www: http://www.spkornica.wodip.opole.pl

Placówka czynna : poniedziałek- piątek w godzinach od 6.45 – 15.00 (sekretariat 7.00-15.00).
 

NIP 1990087548    REGON 160259308

Nr rachunku bankowego: BS Krapkowice 13 8884 0004 2001 0030 4078 0001

 

Dyrektor Zespołu: mgr Ryszard Reszczyński 

W skład Zespołu wchodzą:


- Szkoła Podstawowa (ośmioklasowa)

- Przedszkole (dwuoddziałowe)

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy powstał 1 września 2009 roku z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego. W roku szkolnym 2020/2021 do placówki uczęszcza 100 uczniów klas I-VIII oraz 50 wychowanków przedszkola. Razem tworzą 10 oddziałów. Kadrę dydaktyczną stanowi 17 pedagogów. Uczniowie mają do dyspozycji duże, jasne, dobrze wyposażone w środki dydaktyczne pracownie,
2 boiska sportowe, plac zabaw, bibliotekę, pracownię komputerową , salę gimnastyczną. Wszystkie sale wyposażone są w tablice interaktywne lub ekrany dotykowe. Uczniowie wszystkich klas uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. W szkole funkcjonuje kuchnia codziennie przygotowywanych jest ponad 150 posiłków.

Realizujemy programy:

klasy I-V  Porcja warzyw i owoców oraz przetwory mleczne w ramach programu rządowego.

W Zespole zatrudnionych jest 17 nauczycieli (17,34 etatu):

 • 13 nauczycieli – pełny etat;
 • 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze;
 • 1 nauczyciel na urlopie.

Pracownicy obsługi: 7,97 etatów (sprzątaczki 2,5 etatów 1605 m2 powierzchni do sprzątania; kuchnia 2,13 etatu ok.150 posiłków dziennie).

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krapkowice, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Opolski Kurator Oświaty w Opolu. Do obwodu szkolno-przedszkolnego należą dzieci z miejscowości: Kórnica, Nowy Dwór, Ściborowice, Borek.Organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego są:

 • Dyrektor Zespołu,
 • Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego,
 • Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców.

Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych Ustawą o systemie oświaty i Statutem Zespołu.

Metryczka
 • opublikowano:
  01-09-2015 11:10
  przez: Ryszard Reszczyński
 • zmodyfikowano:
  01-10-2020 08:39
  przez: Ryszard Reszczyński
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkolno-Przdszkolny w Kórnicy
  odwiedzin: 3746
Dane jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
47-300 Kórnica
ul. Główna 2
NIP: 199-00-87-548 REGON: 1602599308
Numer konta: BS Krapkowice 13 8884 0004 2001 0030 4078 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 467 31 08
fax: 77 467 31 08
e-mail: zspkornica@krapkowice.pl