Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
 
I. Na czele kierownictwa szkoły stoi dyrektor, któremu podlegają:
1.  kadra pedagogiczna,
2.  sekretarz szkoły,
3.  pracownicy administracji i obsługi – wszyscy.
II .Dyrektorowi podlegają:
1.  kadra pedagogiczna:
a)  nauczyciele  11 pełny etat oraz 8 nauczycieli niepełne etaty ,
b)  wychowawcy świetlicy  -10/26 etatu,
c)  logopeda - 5/26 etatu,
d)  nauczyciel oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-letnich i 5 letnich - 1 etat;
e)  nauczyciel oddziału przedszkolnego dla dzieci 3, 4 – 1 etat.  
2.  pracownicy administracji i obsługi:
a. sekretarz szkoły  – 1 etat,
b.  woźny – konserwator – 1 etat ,
c. pracownicy sprzątający 2 osoby) – 2 etaty,
d. pomoc nauczyciela –2 etaty,
e. intendent  – 6/8 etatu,
f.  kucharki    – 1  i 1/2 etatu.
 
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy wchodzą:
· Przedszkole Publiczne - 2 oddziały
· Publiczna Szkoła Podstawowa- 7 oddziałów
 
Zadania
Kadra pedagogiczna wypełnia funkcje dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze w stosunku do dzieci.
Sekretarz szkoły prowadzi obsługę administracyjną szkoły, księgi dzieci, księgi ewidencji
uczniów, wydaje legitymacje szkolne, karty rowerowe, prowadzi dokumentację kancelarii w
tym dokumentację finansową Zespołu, przyjmuje i załatwia sprawy rodziców
niewymagające interwencji dyrektora Zespołu.
Woźny szkolny, sprzątaczki mają za zadanie utrzymanie szkoły w czystości wewnątrz
budynku jak i otoczenia szkolnego. Palacz centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym
zapewnia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach szkolnych.
Pracownice kuchni przygotowują odpowiednią ilość porcji obiadowych
zgodnie z normami HACCP.
 
Organem prowadzącym szkołę jest:
Gmina Krapkowice  
Organem nadzoru Pedagogicznego jest:
Opolski Kurator Oświaty  
 
Obsługę księgową prowadzi:
Gminne Centrum Usług 
Wspólnych w Krapkowicach
 
Profilaktyka i promocja zdrowia:
 NZMS „REBA” Sc

Metryczka
 • wytworzono:
  02-09-2015
  przez: Ryszard Reszczyński
 • opublikowano:
  02-09-2015 20:52
  przez: Ryszard Reszczyński
 • zmodyfikowano:
  21-02-2018 14:25
  przez: Ryszard Reszczyński
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkolno-Przdszkolny w Kórnicy
  odwiedzin: 3773
Dane jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
47-300 Kórnica
ul. Główna 2
NIP: 199-00-87-548 REGON: 1602599308
Numer konta: BS Krapkowice 13 8884 0004 2001 0030 4078 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 467 31 08
fax: 77 467 31 08
e-mail: zspkornica@krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×